0
[postlink]http://ingles777.blogspot.com/2010/01/english-listening-jason-mraz-im-yours_30.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=FyGGibt7boYendofvid

English Listening - Jason Mraz - I'm Yours

0
[postlink]http://ingles777.blogspot.com/2010/01/english-listening-jason-mraz-im-yours.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=xiYD16hgOOgendofvid

English Listening - Jason Mraz - I'm Yours

0
[postlink]http://ingles777.blogspot.com/2010/01/english-listening-reba-mcentire.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Z1lDPE_Ofroendofvid

English Listening - Reba Mcentire- Consider me Gone

0
[postlink]http://ingles777.blogspot.com/2010/01/english-listening-evacuate-dance-floor.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=hrYtAAJTH9Eendofvid

English Listening - Evacuate The Dance Floor

0
[postlink]http://ingles777.blogspot.com/2010/01/english-listening-taylor-swift-change.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=X0Tppt__DuYendofvid

English Listening - Taylor Swift - Change